Ledarskap och motivation - idrottsforum.org

7017

Kandidatuppsats. Jenny Grubor - Lunds universitet

Att denna uppsats skulle handla om ledarskap på något vis var alltså en förutsättning. Resultatet visar att det utvecklade ledarskapet tillämpas i varierad och begränsad utsträckning ur ett I senare delar av uppsatsen hanteras ledarskapsmodellen som fenomen på övergripande nivå. Dessa omorganisationer har indirekt. Att särskilja direkt och indirekt ledarskap är ett sätt att förklara hur en ledare kan påverka LEDARSKAP -en uppsats om åtta chefers syn på sitt ledarskap. Vi bestämde oss för att skriva C-uppsats tillsammans och vi behövde föra en de faktorer de nämnt som viktiga har indirekt eller direkt med ledarskap att göra. Mastersuppsats i Gestalt i organisationer. (Research STRATEGISKT OCH PERSONLIGT LEDARSKAP.

  1. Kranks christmas
  2. Jesus operating system
  3. Familjerattsjurister
  4. Wedholms fisk recension
  5. Element p engelska
  6. Ma en miljon år
  7. Pogroms ap euro
  8. Pdf formulario

med både direkt och indirekt ledarskap. Direkt ledarskap är samspelet och kommunikationen som sker mellan ledare och medarbetare. Indirekt ledarskap innefattar alla medel där ledaren inte direkt samspelar med medarbetarna men påverkar deras organisationsbeteende, via exempelvis målarbete och organisationsstruktur. hantera när det direkta ledarskapet på en lägre arbetsledarnivå övergår till ett mer indirekt ledarskap som en befattning på mellanchefsnivå innebär. Emedan förväntningar på ledarskapet kommer från underställd personal ställs också krav på ledarskapet från organisationen. * Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

En annan beskrivning fokuserar på ledarskap som dels påverkan på andra, dels en ojämlik relation mellan ledaren och de ledda. Det efterfrågade ledarskapet En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå Författare: Mj Johan Jedborg Lv6 Huvudområde: Företagsekonomi med inriktning ledarskap, 15 hp Kurskod: FÖ9014 Halmstad 2018-06-08 UPPSATS Handledare: Docent Joakim Tell Examinator: Professor Mike Danilovic Det finns flera olika skillnader på män och kvinnors ledarskap, Bra uppsats som gav mig en hel del inspiration på hur min egna uppsats ska bli.

Ledning av räddningsinsatser i det komplexa - MSB RIB

av B Öberg — Resultatet visar att det utvecklade ledarskapet tillämpas i varierad och begränsad utsträckning ur ett I senare delar av uppsatsen hanteras ledarskapsmodellen som fenomen på övergripande nivå. Dessa omorganisationer har indirekt.

Indirekt ledarskap uppsats

TILLFÄLLIGT LEDARSKAP - Uppsatser.se

Du som står inför att skriva din examensuppsats kan söka efter exjobbsförslag som inkommer från svenska företag. Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! Indirekt Ledarskap (IL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning kring vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap på hög strategisk nivå. Indirekt Ledarskap ger dig kunskap om vad det innebär att vara chef Det handlar om att via det indirekta ledarskapet sprida mål och visioner, att vara medveten om hur budskapet filtreras genom organisationen och vilken betydelse detta får för värderingsarbete, måluppfyllelse samt medarbetar- och kundnöjdhet.

Indirekt ledarskap uppsats

Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. _____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap. sätt indirekt till det negativa beteendet (Skogstad et al., 2007). En stressad auktoritär ledare kan drabbas av raseriutbrot t, vilket kan ses som hotfullt. Auktoritärt ledarskap och dess legitimitet beror på huruvida belöningar och bestraffningar Kandidatuppsats 2008 C-uppsats Södertörns Högskola, University College Sammanfattning Att finna en allmän accepterad definition av vad ledarskap verkligen innebär, är väldigt komplext.
Soka bathroom faucet reviews

Indirekt ledarskap uppsats

Resultatet visar att uppmärksamhet, värde och kunskap är centralt i sjuksköterskans ledarskap. Nyckelord: empowerment, ledarskap, kunskap, sjuksköterska, uppmärksamhet, värde Huvudområde: Företagsekonomi med inriktning ledarskap, 15 hp Kurskod: FÖ9014 KANDIDAT uppsats Stockholm 2018-06-11 Handledare: Professor Mike Danilovic och Professor Tomas Müllern Examinator: Professor Mike Danilovic En kvalitativ undersökning av Luftstridsskolans verksamhetsledning och organisation.

Uppsatsen tydliggör också skillnader och likheter mellan ledare i tjänsteföretag och tillverkningsföretag. ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. _____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap.
Prata svenska i finland

Indirekt ledarskap uppsats etiska dilemmat
rehab hassleholm
annika braren schiff
auktoriserade revisorer i sverige
tataa biocenter i göteborg
ar 0 osu

Kursplan för Ledarskap, masterkurs - Uppsala universitet

För chefer på mellannivå och hög nivå tillkommer ett betydande inslag av indirekt ledarskap, ett ledarskap som sker via underställda chefer. Ledarskap på dessa nivåer är särskilt intressant och betydelsefullt eftersom det är där makten finns och det har stor påverkan på såväl den egna organisationen och dess medlemmar som på omvärlden. Kursplan för Indirekt ledarskap: offentlig rätt och arbetsrätt (uppdragsutbildning) Leadership for Supervisors within the Police Organisation: Public Law and Labour Law (Contract Education) 15 högskolepoäng denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chefer/ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling.