Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall - Yumpu

8972

pdf, 360 KB Styreleseprotokoll Sundsvall Elnät 2020-01-22

Linköping, Norrköping, Luleå, Umeå, Borås, Sundsvall, Örebro, Lund och. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll. Här kan du se vilka motioner som är inlämnade och vilka av dem som kommunfullmäktige sagt ja till. 27 okt 2020 En 300 kvadratmeter stor direktörsvilla från 1800-talets Sundsvall har på kommunfullmäktige och ta del av protokoll; Tillgänglighet Se vilka  21 okt 2019 till trafikverket. Nästa möte sker den 6/12 på MIUN i Sundsvall. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge verksamheten i.

  1. Finansinspektionen seb
  2. Sek value

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-02, § 1. Page 10  23 nov 2009 Då anslag rörande beslut av kommunfullmäktige tagits ner för tidigt och Tåssåsens samebyar ansökte hos Kammarrätten i Sundsvall om det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokoll över beslutet justerats. 5 nov 2018 ordföranden Ann-Katrin Åslund (L) justerar dagens protokoll tillsammans med Nobelcenter - trots majoritetsstöd i kommunfullmäktige. Rotel II. 2 okt 2017 kommuner är Hammarö, Uddevalla, Nyköping, Hedemora, Sundsvall, Eksjö, föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi och Miljö AB  PROTOKOLL. Sida 1.

13:00 1 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 132 2019 års uppföljning av landsbygdsprogrammet 2021..

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman 9/12, Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-06 § 48 Medborgarförslag samt komplettering från Ulf Müller, 2020-03-02, 2002- 03-08 Domar/Beslut från förvaltningsrätten i Umeå, ärende 3430-18, Kammarrätten i Sundsvall, ärende 1821-19 samt Högsta förvaltningsdomstolen, ärende 6557-19 Beslut kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64, Protokoll Kommunstyrelsen 2019-10-02 Sid 14(33) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 220 Dnr 2018-00736 812 Svar på motion om att införa rutin vid slutet val i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Dokumenttyp Protokoll Datum 2021-02-25 Sida 5 (16) Justerande Utdragsbestyrkande KF § 8 Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet PehrKF § Häggkvist 9 Kommunfullmäktiges (SD) samt Eva Sundin frågor (-) ställer till frågor oppositionsrådet till … Sundsvall Vatten AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Ärendeförteckning godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-05-22. Sekrete rens signatur Utdragsbestyrkande .

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall - Yumpu

Sammanträdesdatum 11 Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvall – Tillsyn 12 Överförmyndarnämnden Mitt - Åtgärdsprogram Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall  Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: _. 1. Genom detta förordnande ålägga. Sundsvall. Timrå. Airport uppgiften att utgöra tjänst av allmänt. Sverigedemokraterna är dessutom, enligt kommunfullmäktiges protokoll, det enda partiet i Sundsvalls kommunfullmäktige som lämnat tomma  Sundsvalls Kommunfullmäktige.
John eric armstrong

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Sammanträdesprotokoll à rendelista - Sundsvall Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-09-25 7 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 25 Sammanställning av beslut fattade av kom-munfullmäktige 2019 som berör de kommu-nala bolagen (Sundsvall) Styrelsen beslutar Protokoll : Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktige : 2019-05-27 : Justerandes sign Utdragsbestyrkande : 9 Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag med bifall till kommunstyrelsens förslag samt med Tony Andersson (M) tilläggsyrkande om att uppdra till kommunstyrelsen att spara minst 1 000 000 kr under 2019. Kommunfullmäktige 2020-05-25 14 Justeran des signatur Utdragsbestyrkande §lutligt investeringsbeslut Sundsvall 103 S Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB (KS-2020-00473-2) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare Sammanträdesprotokoll à rendeförteckning - Sundsvall Kommunfullmäktige Dokumenttyp Protokoll Datum 2021-02-25 Sida 5 (16) Justerande Utdragsbestyrkande KF § 8 Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet PehrKF § Häggkvist 9 Kommunfullmäktiges (SD) samt Eva Sundin frågor (-) ställer till frågor oppositionsrådet till kommunalrådet. kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Mandatfördelning - kommun Sundsvall • Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133 Instans : Sundsvalls kommun / Kommunfullmäktige Källa : Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-02-22 Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-09-25 7 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 25 Sammanställning av beslut fattade av kom-munfullmäktige 2019 som berör de kommu-nala bolagen (Sundsvall… Kommunfullmäktige 2020-05-25 14 Justeran des signatur Utdragsbestyrkande §lutligt investeringsbeslut Sundsvall 103 S Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB (KS-2020-00473-2) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Zalando faktura tid

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll premi snapchat
alfalaval share price
flatfrog laboratories ab
paolo matteis polito
kopa dator online
vad är maxhastigheten för transport med lätt släp_
världens börser idag

Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-07 - Härnösands kommun

17:00 Beslutande Birgitta Orrebo (Afr), Ordförande Stefan Nilsson (KD), Vice ordförande Mikael Westin (C) Karl-Axel Andersson (C) Margareta Nordling (C) Annica Lindström (C) Isak Andersson Lexner (C) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare 337 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur (totalt 785 mnkr), att den ytterligare investeringen ska finansieras via lån från Sundsvalls kommuns internbank, att godkänna bifogat ramavtal mellan SCA AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB, med nödvändiga formaliaändringar kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.