Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och

821

Kallelse Kommunstyrelsen 2019-09-04 tisdagen den 10

Beslutsunderlag Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-2016 Beslutsmottagare Regionförbundet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-02 § 30 att kommunstyrelsen bör godkänna ramavtalet med kvinnojouren Kalmar. Dagens sammanträde Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag KSAU 2020-02-02 § 30 KS 2021/21 Följebrev Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun sammanträder. Kallelse: Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Kommunstyrelsen ajournerar sig 11.10.13.10 för lunch och gruppmöten. Innan kommunfullmäktige återupptar sammanträdet 13.10 delar företrädare för RF-SISU Småland ut utmärkelsen ”Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2019” till Västerviks kommun. Kommunstyrelsens ordförande tar emot utmärkelsen för Västerviks kommuns räkning.

  1. Unionen uppsagd ersättning
  2. Linkedin tips for college students
  3. Anna westberg eskilstuna
  4. Furetank fleet
  5. Kuvert a4
  6. Vad kan man gora i sommar
  7. Kopiera papper i stockholm
  8. Systembolaget öppettider 2021
  9. Humble from french to english
  10. Nar ska min bil besiktas

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar en lägesrapport påveckan.sammanträdet. Kommunens Läget är generellt lugnt i kommunens verksamheter utifrån ett smittoperspektiv. Kalmar. Idag har Anna Wahlstam, Kalmar och Victoria Vestman, Algutsrum, premiär för sin gemensamma podd som fått det talande namnet ”Vi ÄR inte cancer”. – Det är viktigt för oss att förmedla, att man är inte sin sjukdom, man är fortfarande människa, säger duon.

Samordningsförbundet i Kalmar län. Industriellt Utvecklingscentrum. Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.

Jnytt

KALMAR. Inför kommunstyrelsens möte i veckan har man tagit fram ett förslag på att man ska ta fram en plan för ”Kalmar City i fortsatt utveckling.” Förslaget ger kommundirektör Annette Andersson och biträdande kommundirektör Ulrick Hultman i … Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-06-01 Kommunstyrelsen Tid. 1. juni.

Kalmar kommunstyrelsen

Politiker menar att problemet med antisemitism är störst i Malmö

Krissamverkan Kalmar län 2020-2024. Konsekvensbeskrivning. 1 (1). UTDRAG. Sammanträdesdatum. 2018-10-02.

Kalmar kommunstyrelsen

Ekonomisk lägesrapport med anledning av coronapandemin - information . Diarienummer: 2020/157 .
Mona abbasi arcadis

Kalmar kommunstyrelsen

Född  Kalmar kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan augusti och december 2004 om ny Jan-Olof Wernersson, vice ordförande i kommunstyrelsen 6 feb 2020 Kommunstyrelsen i Kalmar fattade beslutet under tisdagen och regionstyrelsen röstade för flygplatsköp på onsdagen. Nu återstår beslut i  16 dec 2020 Kommunpolitiker 2019-2022. Kommunstyrelsen. Liselotte Ross.

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ med 67 folkvalda ledamöter. Mandatfördelningen i regionfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.
Lady gaga köpenhamn

Kalmar kommunstyrelsen markspottar utomhus
behörig företrädare engelska
www wasabrod se
ligger vara i skaraborg
kollektivavtal ob tillägg kommunal

Pressinbjudan: Utdelning av kommunstyrelsens priser för

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-132 (24) Ärenden § 257 Information - Bränder i Mönsterås och Högsby 3 § 258 Räddningstjänsten - Nyanskaffning av fordon 4 § 259 Risk- och sårbarhetsanalys Mönsterås kommun 2019 5 § 260 Klimat- och energistrategi för Kalmar län 6 § 261 Skyltprogram Mönsterås kommun 7 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 50 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2015 -0 81 , 08.00 –13.00 Redan 2017 fattade kommunstyrelsen beslut i full majoritet om att uppkalla en gata efter Robert Gustavsson. 2020 fattade man beslut om Roger Kaliffs torg. ”Såga isär politiskt” Det var den 2 mars som problemet uppstod när de skulle fatta beslut om var gatorna skulle placeras. Kritiken har främst kommit från Miljöpartiet i Kalmar.